Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea  -  Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea  -  Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea  -  Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea  -  Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea  -  Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea

Rangonderscheidingstekens Politie Nederlands-Indie en Nieuw Guinea - Rank insignia Police Dutch East Indies and New Guinea

Rangonderscheidingstekens Algemene Politie te Nederlands Oost Indië gedurende de Politionele Acties periode en te Nieuw Guinea.
Op foto 5 is Rob Dias te zien. Zijn verhaal staat op het intetnet.
_________________________

Rank insignia General Police in the Dutch East Indies during the Police Action period and in New
Guinea.
Photo 5 shows Rob Dias. His story is on the internet.

Code: 50387

SOLD