Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant  -  1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant. Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant  -  1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant. Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant  -  1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant. Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant  -  1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant. Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant  -  1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant.

Acte uit 1795 in de tijd van de Bataafse Republiek, aanstelling tot Tweede Lieutenant - 1795 Document in time of the Batavian Republic, appointment as Second Lieutenant.

Acte gedateerd 6 October 1795 waarin N. van der Wijk te 's Gravenhage aangesteld en gecommitteerd wordt tot Tweede Lieutenant.

De acte bevat twee opgedrukte zegels. en is ondertekend door Mr. H.J. Stavenisse Pous en Boudewijn Donker Curtius.

Mr. H.J. Stavenisse Pous was in de tijd voor de Bataafse Republiek (1795) Luitenant Generaal van het Regiment Cavalerie. Daarna werd hij lid Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, van 16 maart 1795 tot 5 november 1795.

Boudewijn Donker Curtius was een bekend jurist en politicus in de Bataafs-Franse tijd. Hij begon zijn loopbaan als advocaat te Den Bosch, maar zou uiteindelijk in de landelijke politiek en de rechtspraak terechtkomen. Hij was patriot in Den Bosch tijdens de verovering van die stad door de Fransen in 1794. Hij kwam in de landspolitiek, werd de hoogste rechter onder Lodewijk Napoleon, Lebrun, de Franse prefecten en de regering in Parijs tijdens de Franse inlijving.
__________________

Document dated October 6, 1795 in which N. van der Wijk in The Hague is appointed and committed as Second Lieutenant.

The document contains two printed stamps. and is signed by Mr H.J. Stavenisse Pous and Boudewijn Donker Curtius.

Mr. H.J. Stavenisse Pous was at the time befor the Batavian Republic (1795) Lieutenant General of the Regiment Cavalerie. Later he became a member of the General Affairs Committee of the Land Alliance from March 16, 1795 to November 5, 1795.

Boudewijn Donker Curtius was a well-known lawyer and politician in the Batavian-French era. He started his career as a lawyer in Den Bosch, but would eventually end up in national politics and the judiciary. He was a patriot in Den Bosch during the conquest of that city by the French in 1794. He entered national politics, became the highest judge under Louis Napoleon, Lebrun, the French prefects and the government in Paris during the French annexation.

Code: 50374

Reserved