Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes

Philips Blackout Flashlight bulbs - Verduisterings Zaklantaarnlampjes

A box of Philips Blackout Flashlight bulbs, 2,5 volts.
There are five original lights present in the box.
These lights were approved by the Dutch ARP (Air Raid Precautions) with approval number 710.
Despite its age, the box is still in good condition.

Dutch
Een doosje Philips Verduisterings Zaklantaarnlampjes, 2,5 volt.
In het doosje zijn nog vijf originele lampjes aanwezig.
Deze lampjes zijn goedgekeurd door de Nederlandse I.L.B(Inspectie Lucht Bescherming) met goedkeuringsnummer 710.
Ondanks de leeftijd is het doosje nog in goede staat.

Code: 50307

SOLD